CDI Ma & Pa

CDI MA & PA WEEK 8 STANDINGS
CDI MA & PA WEEK 7 STANDINGS
CDI MA & PA WEEK 6 STANDINGS
CDI MA & PA WEEK 5 STANDINGS
CDI Ma & Pa Week 4 Standings
CDI Ma & Pa Week 3 Standings
CDI Ma & Pa Week 2 Standings
CDI Ma & Pa Week 1 Standings